Este simp?tico Homeless que por 1 Pound te daba un parag?illas..